Narva Soldino Gümnaasium UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 
/
 RU

◊ Документы › Учебная программа › Основные предметы учебной программы

Основные предметы учебной программы

a i n e k a v a d

Ajalugu

5.klass:

 • Ajalugu 5.klass  

6.klass:

 • Ajalugu 6.klass  
 • Ajalugu 6.keelekümblusklass  

7.klass:

 • Ajalugu 7.klass  

8.klass:

 • Ajalugu 8.klass  

9.klass:

 • Ajalugu 9.klass  

10.klass:

 • Ajalugu, I kursus (10.klass)  
 • Ajalugu, II kursus (10.klass)  
 • Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat. (10.klass)  

11.klass:

 • Ajalugu, III kursus (11.klass)  
 • Ajalugu, IV kursus (11.klass)  

12.klass:

 • Ajalugu, V kursus (12.klass)  
 • Ajalugu, VI kursus (12.klass)  
 • Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu. (12.klass)  

Bioloogia

7.klass:

 • Bioloogia 7.klass  

8.klass:

 • Bioloogia 8.klass  

9.klass:

 • Bioloogia 9.klass  

10.klass:

 • Bioloogia I,II kursused (10.klass)  

11.klass:

 • Bioloogia III,IV kursused (11.klass)  

Eesti keele teise keelena

1.klass:

 • Eesti keele teise keelena 1.kl  

2.klass:

 • Eesti keele teise keelena 2.kl  

3.klass:

 • Eesti keele teise keelena 3.kl  

4.klass:

 • Eesti keele teise keelena 4.kl  

5.klass:

 • Eesti keele teise keelena 5.kl  

6.klass:

 • Eesti keele teise keelena 6.kl  
 • Eesti keele teise keelena 6.keelekümblusklass  

7.klass:

 • Eesti keele teise keelena 7.kl  

8.klass:

 • Eesti keele teise keelena 8.kl  

9.klass:

 • Eesti keele teise keelena 9.kl  

10.klass:

 • Eesti keele teise keelena I,II,III,IV kursused (10.klass)  
 • Praktiline eesti keel (10.klass)  

11.klass:

 • Eesti keele teise keelena I,II,III,IV kursused (11.klass)  
 • Eesti keel tervikuna I,II,III kursused (11.klass)  

12.klass:

 • Eesti keele teise keelena I,II,III,IV kursused (12.klass)  
 • Eesti keele kirjakeel (12.klass)  
 • Eesti keele vestluskursus (12.klass)  
 • Eesti keel tervikuna I,II,III kursused (12.klass)  

Füüsika

8.klass:

 • Füüsika 8.klass  

9.klass:

 • Füüsika 9.klass  

10.klass:

 • Füüsika I,II kursused (10.klass)  

11.klass:

 • Füüsika III,IV kursused (11.klass)  

12.klass:

 • Füüsika V kursus (12.klass)  

Geograafia

7.klass:

 • Geograafia 7.klass  

8.klass:

 • Geograafia 8.klass  

9.klass:

 • Geograafia 9.klass  

10.klass:

 • Geograafia (inimgeograafia) (10.klass)  

11.klass:

 • Geograafia (loodusgeograafia) I,II kursused (11.klass)  

Inimeseõpetus

2.klass:

 • Inimeseõpetus 2.klass  

3.klass:

 • Inimeseõpetus 3.klass  

5.klass:

 • Inimeseõpetus 5.klass  

6.klass:

 • Inimeseõpetus 6.klass  
 • Inimeseõpetus 6.keelekümblusklass "Suhtlemine"  

7.klass:

 • Inimeseõpetus 7.klass  

8.klass:

 • Inimeseõpetus 8.klass  

            

 

10.klass:

 • Inimeseõpetus. Kursus "Perekonnaõpetus". (10.klass)  

Keemia

8.klass:

 • Keemia 8.klass  

9.klass:

 • Keemia 9.klass  

10.klass:

 • Keemia I,II kursused (10.klass)  

11.klass:

 • Keemia III kursus (11.klass)  

Kehaline kasvatus

1.klass:

 • Kehaline kasvatus 1.klass  

2.klass:

 • Kehaline kasvatus 2.klass  

3.klass:

 • Kehaline kasvatus 3.klass  

4.klass:

 • Kehaline kasvatus 4.klass  

5.klass:

 • Kehaline kasvatus 5.klass  

6.klass:

 • Kehaline kasvatus 6.klass  

7.klass:

 • Kehaline kasvatus 7.klass  

8.klass:

 • Kehaline kasvatus 8.klass  

9.klass:

 • Kehaline kasvatus 9.klass  

            

 

10.klass:

 • Kehaline kasvatus I,II kursused (10.klass)  

11.klass:

 • Kehaline kasvatus III,IV kursused (11.klass)  

12.klass:

 • Kehaline kasvatus V kursus (12.klass)  

Kunst

1.klass:

 • Kunst 1.klass  

2.klass:

 • Kunst 2.klass  

3.klass:

 • Kunst 3.klass  

4.klass:

 • Kunst 4.klass  

5.klass:

 • Kunst 5.klass  

6.klass:

 • Kunst 6.klass  

7.klass:

 • Kunst 7.klass  

8.klass:

 • Kunst 8.klass  

9.klass:

 • Kunst 9.klass  

            

 

10.klass:

 • Kunst I kursus (10.klass)  

Loodusõpetus

1.klass:

 • Loodusõpetus 1.klass  

2.klass:

 • Loodusõpetus 2.klass  

3.klass:

 • Loodusõpetus 3.klass  

4.klass:

 • Loodusõpetus 4.klass  

5.klass:

 • Loodusõpetus 5.klass  

6.klass:

 • Loodusõpetus 6.klass  

7.klass:

 • Loodusõpetus 7.klass  

Matemaatika

I.aaste:

 • Matemaatika  

II,III.aaste:

 • Matemaatika  

Gümnaasiumi aaste:

 • Kitsas matemaatika  
 • Lai matemaatika  

Muusika

1.klass:

 • Muusika 1.klass  

2.klass:

 • Muusika 2.klass  

3.klass:

 • Muusika 3.klass  

4.klass:

 • Muusika 4.klass  

5.klass:

 • Muusika 5.klass  

6.klass:

 • Muusika 6.klass  

7.klass:

 • Muusika 7.klass  

8.klass:

 • Muusika 8.klass  

9.klass:

 • Muusika 9.klass  

___________

10-12.klassid:

 • Muusika 10-12.klassid  

Tehnoloogia

1.klass:

 • Tööõpetus 1.klass  

2.klass:

 • Tööõpetus 2.klass  

3.klass:

 • Tööõpetus 3.klass  

4.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 4.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 4.klass  

5.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 5.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 5.klass  

6.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 6.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 6.klass  

7.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 7.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 7.klass  

8.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 8.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 8.klass  

9.klass:

 • Käsitöö ja kodundus 9.klass  
 • Tehnoloogiaõpetus 9.klass  

Ühiskonnaõopetus

6.klass:

 • Ühiskonnaõopetus 6.klass  
 • Ühiskonnaõopetus 6.keelekümblusklass  

9.klass:

 • Ühiskonnaõopetus 9.klass  

12.klass:

 • Ühiskonnaõopetus I kursus (12.klass)  
 • Ühiskonnaõopetus II kursus (12.klass)  
 • Inimene ja Õigus (12.klass)  

Vene keel ja Kirjandus

1.klass:

 • Vene keel 1.klass  

2.klass:

 • Vene keel 2.klass  

3.klass:

 • Vene keel 3.klass  

4.klass:

 • Vene keel 4.klass  

5.klass:

 • Vene keel 5.klass  
 • Kirjandus 5.klass  

6.klass:

 • Vene keel 6.klass  
 • Kirjandus 6.klass  

7.klass:

 • Vene keel 7.klass  
 • Kirjandus 7.klass  

8.klass:

 • Vene keel 8.klass  
 • Kirjandus 8.klass  

9.klass:

 • Vene keel 9.klass  
 • Kirjandus 9.klass  

            

 

10.klass:

 • Vene keel I kursus (10.klass)  
 • Vene keel II kursus (10.klass)  
 • Kirjandus I kursus (10.klass)  
 • Kirjandus V kursus Eesti kirjandus (10.klass)  

11.klass:

 • Vene keel III,IV kursused (11.klass)  
 • Kirjandus II kursus (11.klass)  

12.klass:

 • Vene keel V kursus (12.klass)  
 • Vene keel VI kursus (12.klass)  
 • Kirjandus III,IV kursused (12.klass)  

Võõrkeeled

1.klass:

 • Inglise keele lõimitud ainekava 1.klassile  

2.klass:

 • Inglise keele lõimitud ainekva 2.klassile  

3.klass:

 • Inglise keel 3.klass  

4.klass:

 • inglise keele lõimitud ainekava 4.klassile  

4.klass:

 • Inglise keel 4.klass  

5.klass:

 • Inglise keel 5.klass  

6.klass:

 • Inglise keel 6.klass  

7.klass:

 • Inglise keel 7.klass  

8.klass:

 • Inglise keel 8.klass  

9.klass:

 • Inglise keel 9.klass  

            

 

10-12.klassid (inglise keel):

 • B2 – keeleoskustasemega keel (inglise keel)
  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII kursused (10-12.klassid)  

10.klass (saksa keel):

 • B2 – keeleoskustasemega keel (saksa keel)
  I,II kursused (10.klass)  

11.klass (saksa keel):

 • B2 – keeleoskustasemega keel (saksa keel)
  III,IV,V kursused (11.klass)  

12.klass (saksa keel):

 • B2 – keeleoskustasemega keel (saksa keel)
  VI,VII kursused (12.klass)  

 

R Õ K i   v a l i k k u r s u s e d   v a l d k o n n i t i

 • Loodusained, valikkursused  
 • Sotsiaalained, valikkursused  
 • Kehaline kasvatus, valikursused  
 • Keel ja kirjandus, valikkursused  

 

R Õ K i   v a l i k õ p p e a i n e d

 • Riigikaitse  
 • Uurimistöö alused  
 • Usundiõpetus  
 • Karjääriõpetus  
 • Majandus- ja ettevõtlusõpe  
 • Valikõppeaine "Filosoofia" I kursus  
 • Valikõppeaine "Filosoofia" II kursus  
 • Kõne ja väitlus  
 • Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria  
 • Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria  
 • Arvuteooria elemendid I.  
 • Mehhatroonika ja robootika  
 • Rakenduste loomise ja programmeerimise alused  

 

K o o l i   v a l i k a i n e d

 • Eri maade kultuur (eesti keeles)  
 • Eri maade kultuur (inglise keeles)  
 • Inglise keele vestluskursus  
 • Praktline võõrkeel  
 • Kirjakeel (inglise keeles)  
 • Sisekaitseakadeemia kursused 
 • Sisekaitseakadeemia eelõpe (politseiõpe)  ;   
 • Sisekaitseakadeemia eelõpe (Maksu - ja tolli eriala) 
 • Sisekaitseline eelkutseõpe (piirivalve moodul)  
 • B1 - keeleoskustaseme kursus, saksa keel  
 • Eesti keele vestluskursus  
 • Tänapäeva eesti kirjandus  
 • Eesti seadused  
 • Euroopa Liit  
 • Globaliseeruv maailm  
 • Kirjakeel (eesti keeles)  
 • Majandusmatemaatika elemendid  
 • Majandusopetuse ainekava  
 • Meedia alused  
 • Praktiline eesti keel  
 • Projektitöö  
 • Rahandus (eesti keeles)  
 • Tervislik toitumine ja eluviis  
 • UNESCO simulatsioonid  
 • UNESCO kursus  
 • Dokfilmiklubi  
 • Eesti filmi kunst  
 • Finantskirjaoskus I (11 klass)  
 • Finantskirjaoskus II (12 klass)  
 • Keskkonna keemia  
 • Reklaam  
 • Dokumendihaldus  
 • Raamatupidamise alused  
 • Targalt Internetis  
 • Ajakirjanduse alused  
 • Spinneri ettevõtlusõppe ainekavad  
 • Kutsekeel  
 • Kultuurilugu  

 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee