UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Язык   


◊ JÄRELEVALVE

JÄRELEVALVE

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Muuga 18, Tartu 50088, hmhm.ee, tel 735 0222

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Irina Tabakova, irina.tabakovanarva.ee, tel 35 99212

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee