ET 
/

◊ 
 ›
 › 1PLANET4ALL projekt “Loome ise maailma, milles tahame elada”

1PLANET4ALL projekt “Loome ise maailma, milles tahame elada”

Koolilapsed koostavad kliimateemaliste raadiosaadete sarja ja õppematerjalide seeria, mis toetavad koolilaste ja laiema kogukonna teadlikkuse suurendamist kliimamuutuste teemade valdkonnas. Raadiosaated toimuvad pidevalt kogu projekti vältel klassijuhataja tunni raames ning on seotud UNESCO kalendriga. Raadiosaated ja muud üritused toimuvad eelkõige koostöös Vita Tiimiga, ka viivad õpilased läbi töötube Vita Tiimis, et kaasata teema arutamisse rohkem inimesi. Õpilaste algatusel toimuvad debaadid ja arutelud, uurimistööd, korraldatakse koristuspäevi, kuhu kaasatakse mitu sada vabatahtlikku koolist ja laiemast kogukonnast. Kooliraadiosaateid laetakse üles Youtube´I kanalisse ja levitatakse teiste kanalite kaudu Vita Tiimi vahendusel.

Projekti eesmärgid

  1. Tõsta noorte seas teadlikkust kliimamuutustest
  2. Inspireerida neid tegutsema kliimanutikate kogukondade nimel
  3. Toetada noorte algatust

Kujundada noortes läbi tegevuste keskkonnasõbralikud käitumisharjumused ja mõjutada noorte harjumusi, aidata neil teadvustada keskkonnaprobleeme, nende põhjusi ja tagajärgi. Projekti abil taotletakse avaldada mõju üle 1000 noorele vanuses 7-20.

Projekti raames on kavas renoveerida kooliraadio.

 

 

 
 
 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
80311