ET 
/

◊ 
 ›
 › Keelekümbluse ainekavad

Keelekümbluse ainekavad

a i n e   v a l d k o n n a d

Eesti keel ja kirjandus

I aste:

 • Eesti keel  

II aste:

 • Eesti keel ja kirjandus 4.kl  
 • Eesti keel 5.kl  
 • Kirjandus 5.kl  
 • Eesti keel 6.kl  
 • Kirjandus 6.kl  

III aste:

 • Eesti keel 7.kl  
 • Kirjandus 7.kl  
 • Eesti keel 8.kl  
 • Kirjandus 8.kl  

IV aste:

 •  

Loodusained

I aste:

 • Loodusained  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Matemaatika

I aste:

 • Matemaatika  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Sotsiaalained

I aste:

 • Sotsiaalained  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Kehaline kasvatus

I aste:

 • Kehaline kasvatus  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Kunstiained

I aste:

 • Kunstiained  
 • Muusika  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Tehnoloogia

I aste:

 • Tehnoloogia  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
50101