UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel   
Kuutegevusplaan:
Jaan. Veeb. Märts Apr.
Mai Juuni Juuli Aug.
Sep. Okt. Nov. Det.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Eestikeelne aineõpetus › Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri

Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri

 

   Minister Tõnis Lukas: üleminek algab nii, nagu planeeritud Vene õppekeelega koolide õpilastel ja nende vanematel, samuti õpetajatel ja koolijuhtidel pole põhjust karta, et haridusministri vahetumine toob kaasa kiireid ja ulatuslikke muudatusi ülemineku ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Üleminek algab tänavu 1. septembril ning koalitsioonileppe järgi toimub aastani 2011. Selleks ajaks peaks seaduses ettenähtud 60% riikliku õppekava kohustuslikest ainetundidest toimuma riigikeeles. Sel sügisel alustatakse 10. klassides täpselt nii, nagu eelmise ministri ajal planeeritud – eesti kirjanduse õpetamisega eesti keeles.

   Eestikeelse aineõppe konverentsi materjalid on internetis kättesaadavad Integratsiooni Sihtasutus ja Haridus- ja Teadusministeerium korraldasid 10. mail Tallinnas konverentsi „Eestikeelse aineõppe kogemused”. Konverentsil räägiti osalise eestikeelse aineõppe rakendamisest konkreetsete koolide näitel, aineõpetajate täiendkoolitusest, psühholoogilistest aspektidest ning eesti ja vene identiteedist Eestis. Ettekanded jt konverentsi materjalid on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee – üleminek – üritused.

   Ülemineku ettevalmistusi hakkab juhtima Katri Raik Senine Tartu Ülikooli Narva kolledz'i direktor Katri Raik asub juunis ametisse Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerina. Raigi töövaldkondadeks saavad üld- ja kutseharidus, sealhulgas venekeelsete gümnaasiumide osalisele eestikeelsele aineõppele ülemineku koordineerimine.

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri.

   Üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele.
Haridus- ja Teadusministeeriumi elektrooniline uudiskiri koondab informatsiooni, mis on oluline vene õppekeelega koolide gümnaasiumiklasside üleminekul osalisele eestikeelsele aineõppele alates 2007. aasta 1. septembrist. Uudiskirja antakse välja kakskeelsena vähemalt üks kord kuus. Uudiskirja saajaks on võimalik registreeruda, kui saadate vastava soovi e-posti aadressile info@hm.ee. Info üleminekust on ministeeriumi kodulehel kättesaadav kolmes keeles üleminekut käsitlevad infomaterjalid eesti, vene ja inglise keeles on koondatud Haridus- ja Teadusministeeriumi veebis www.hm.ee märksõna all 2007 üleminek" (punases kastis).

   Uuring: osaline eestikeelne õpe toimub peaaegu kõigis venekeelsetes koolides Uuringufirma TNS Emor poolt läbi viidud uuringust selgub, et kahe aasta jooksul on paranenud vene õppekeelega koolides suhtumine üleminekusse osalisele eestikeelsele aineõppele ja valmisolek üleminekuks. Peaaegu kõigis koolides on osalist eestikeelset aineõpet juba rakendatud.
   Uuring Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel. Tegemist on kordusuuringuga, mis sisaldab võrdlust 2004. aasta sügisel samuti TNS Emori poolt läbi viidud samalaadse uuringu tulemustega. Küsitlus viidi läbi 2006. aasta novembris.
   Uuringu tulemused nii eesti, vene kui inglise keeles on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (märksõna all "2007 üleminek" - uuringud).

   Valminud on abimaterjal venekeelsete koolide kirjandus õpetajatele Valminud on brošüür Metoodiline abimees, mis on mõeldud vene õppekeelega koolide eesti kirjanduse õpetajatele. Materjal on välja töötatud praktilise seminari põhjal, mis toimus 3.-6. juulil Toilas.
   Brošüüri tutvustati Tallinnas ja Sillamäel eelmise aasta lõpus kõigile huvilistele. Trükist võib küsida ministeeriumi rahvusvähemuste hariduse osakonnast (tel 628 1245).

   Valminud on üleminekut tutvustav voldik Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud venekeelse üleminekut tutvustava voldiku, mida jagatakse erinevatel üritustel. Voldiku elektrooniline versioon on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=5328). Trükitud voldikuid võib küsida ministeeriumi teabekorralduse osakonnast (tel 7350 155, info@hm.ee).

   ETV jätkab kakskeelset telemängu “Kes teab?” Integratsiooni Sihtasutuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel jätkub 2007. aastal ETV-s saatesari Kes teab? Tegemist on nii eesti kui vene õppekeelega koolide õpilastele mõeldud stuudiomänguga. Jätkusaateid on 12 ja esimene neist on eetris 25. jaanuaril.

   Raadio 4 jätkab haridusteemalist saatesarja Raadio 4 jätkab Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel haridusteemalist saatesarja Pärast tunde. Saadetes kõlavad intervjuud nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanematega, samuti haridusjuhtide ja -ametnikega.
   Saated on eetris kuni kooliaasta lõpuni laupäeviti kell 10.05 ja kordusena neljapäeviti kell 20.
   Saadete arhiiv: http://www.r4.ee/index.php?lang=est&main_id=1229.

   Keeleveeb pakub elektroonilisi sõnastikke Sõnastikuportaalis http://keeleveeb.edu.ee/ saab kasutada 14 seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilastele mõeldud mõistete sõnastikku. Sõnastikud hõlmavad kõiki õppeaineid, välja arvatud keeled, olles mitme aine puhul esimesed omataolised Eestis.
   Veebiversiooni aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tartu Ülikoolis valminud ja ülikooli kirjastuse avaldatud seletavad sõnastikud, milles on eestikeelse seletuse kõrval ka termini tõlge vene keelde ja termini põhikäändevormid.
   Keeleveeb on portaal, milles saab teha päringuid korraga enam kui 50 sõnastikku.

   Koolitusinfo ja kontaktid
   Möödunud aasta aprillis käivitati Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse algatusel projekt, mille raames koolitatakse 240 gümnaasiumiastme aineõpetajat. Sõlmitud lepingute kohaselt koolitab Tallinna ülikool 80 eesti kirjanduse õpetajat, 20 geograafiaõpetajat ja 40 ühiskonnaõpetuse õpetajat. Tartu Ülikoolis saavad täienduskoolitust 20 geograafiaõpetajat ja 40 ühiskonnaõpetuse õpetajat ning Muusika- ja Teatriakadeemias 40 muusikõpetuse õpetajat. Lisaks aineõpetajatele korraldab Tartu Ülikool koolituskursuse ka esindajale igast koolist, kelle ülesandeks saab õpetajaid kakskeelse õppe küsimustes toetada. Aineõpetajate täiendkoolitust korraldavate ülikoolide kontaktid: Tallinna Ülikool - Siiri Soidro, siiri.soidro@tlu.ee, 6409308 TÜ Narva Kolledz - Maritsa Ort, Maritsa.Ort@ut.ee, 3561985 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia - Ene Kangron, ene@ema.edu.ee, 6675761; 52 03 733

 

Irina Bahramova

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva