UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Keelekümblus › Projekt "Kool ja muuseum on võrdsed partnerid"

Projekt "Kool ja muuseum on võrdsed partnerid"

   Projekti ülesandeks on toetada eestikeelset aineõpet läbi ekskursioonide, muuseumitundide, ürituste, klassiväliste tegevuste korraldamise.

   Projekti eesmärgiks on

  • hõlbustada aineõpetuse omandamist eesti keeles;
  • luua huvitavad ning õpilaskesksed tingimused ainealaseks eesti keele oskuse parandamiseks;
  • aidata kaasa järjepidevale ja süsteemsele eestikeelsele aineõpetusele muukeelses koolis.

   Sihtrühmana näeme kõigepealt hiliskeelekümbluse klasside õpilasi (6., 7., 8. ja 9. klassid) ning õpilasi, kes õpivad mõnd õppeainet eesti keeles (5.klass – eesti kirjandus, algkool – kodulugu). Kokku on umbes 120 õpilast.

   Põhilised tegevused, mis eesmärkideni viivad

  • Ekskursioonid;
  • Temaatilised klassivälised üritused: viktoriinid, konkursid ja väikesed etendused;
  • Õuetunnid loodusõpetuses ja geograafias;
  • Muuseimitunnid ajaloos, looduse õpetuses, inimese õpetuses ja eesti kirjanduses;
  • Huviring.

   Kõige olulisemaks ja tähtsamaks peame tagasiside saamist juba koolitundides, mis aitab jälgida ja vajadusel korrigeerida projekti käiku ning püstitatud eesmärkide saavutamist.

   Projekti toimumise aeg on 15. august 2007 – 31. detsember 2007.

   Projekti toetaja/rahastaja – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva