UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Keelekümblus › Hiline keelekümblus

Hiline keelekümblus

Keelekümbluse metoodika eeldus.

   Keelekümblusprogrammidele on iseloomulik, et põhi- ja/või keskkooli jooksul omandatakse vähemalt pool õppemahust teise keele vahendusel. Õppeaastal 2013/2014 tähistab Narva Soldino Gümnaasium hilise keelekümblusprogrammi rakendamise 10.sünnipäeva. Varajane keelekümbluse programm töötab koolis alates õa 2012/2013. Keelekümbluse metoodika õigustab end ja lapsed, kes õpivad keelekümblusklassides näitavad väga häid eksamitulemusi nii eesti keeles kui ka teistes ainetes. Keelekümblusklassides korraldatakse eesti keeles hulgaliselt klassi- ja kooliväliseid üritusi, laagreid ja õpilasvahetust partnerkool Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga. Keelekümblusklassid osalevad ka projektides.

   Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm – üks selle eesmärke on anda õpilasele võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka teises keeles.

Keelekümblusprogrammi eesmärgid on:

  • teise keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
  • emakeele valdamine eakohasel tasemel;
  • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;
  • sihtkeele kõnelejate kultuuri mõistmine ja väärtustamine.

   Ligi nelikümmend aastat rahvusvahelisi kogemusi ja teadustööd ning meetodi populaarsuse pidev kasv eri riikides on näidanud, et keelekümblus on tõhus viis nende eesmärkide saavutamiseks.

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed

Natalja Mjalitsina, keelekümbluskeskuse juhataja, tel 7350640 natalja.mjalitsinainnove.ee
Anastassia Valužina, Spetsialist (eestikeelne aineõpe põhikooli II astmes ja gümnaasiumis), tel 7350649 anastassia.valuzinainnove.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva