UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Õppekava › Varajase keelekümbluse ainekavad

Varajase keelekümbluse ainekavad

a i n e   v a l d k o n n a d

Eesti keel ja kirjandus

I aste:

 • Eesti keel  

II aste:

 • Eesti keel ja kirjandus 4.kl  
 • Eesti keel 5.kl  
 • Kirjandus 5.kl  
 • Eesti keel 6.kl  
 • Kirjandus 6.kl  

III aste:

 • Eesti keel 7.kl  
 • Kirjandus 7.kl  

IV aste:

 •  

Loodusained

I aste:

 • Loodusained  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Matemaatika

I aste:

 • Matemaatika  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Sotsiaalained

I aste:

 • Sotsiaalained  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Kehaline kasvatus

I aste:

 • Kehaline kasvatus  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Kunstiained

I aste:

 • Kunstiained  
 • Muusika  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

Tehnoloogia

I aste:

 • Tehnoloogia  

II aste:

 •  

III aste:

 •  

IV aste:

 •  

 

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva