UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
Pidulik vastuvõtt parimatele gümnaasiumilõpetajatele
ja lõpuaktus

    

Narva Soldino gümnaasiumi suve Eesti keele koolilaager 22.08.-30.08.2019 

    

Narva Soldino gümnaasiumi suve Inglise keele koolilaager 22.08.-30.08.2019 

    

Taotlus eelkooli 2019/2020 ()

Koolieelikute lapsevanematele INFO

    

ÕPILASE 10.klassi VASTUVÕTMINE 2019/2020 

    

Gümnaasium võtab tööle
EESTI KEELE ÕPETAJA,
KEELEKÜMBLUSKLASSI KLASSIÕPETAJA,
MATEMAATIKA ÕPETAJA, ERIPEDAGOOGi

    

28.08.2019 kell 10.00. koht Narva Keskraamatukogu
Õppenõukogu päevakava:
1) 2019/20.õa õppenõukogu koosolekute sekretäri valimine.
2) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
3) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
2018/19.õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
4) 2019/20.õa üldtööplaani kinnitamine.

    

Koolirahu Linn 2019 on Narva 

    

Teaduskooli kodulehelt leiate järgmise õppeaasta võistluskalendri:
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender 

    

     Kalendrit avama          

 

 

    

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      
Jätkusuutliku arengu komisjoni veebilehekülg 
Ettevõtlikkuse komisjoni veebilehekülg 
Digi komisjoni veebilehekülg 
Gümnaasiumi Spordi veebilehekülg 
Liikluskasvatuse veebilehekülg 
Fotogalerii 
Uus Video 

T e r e   t u l e m a s t  !

 

 Järelevalve

 Üldinfo

 Õppe- ja kasvatusprotsess

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 

O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

Jõululuule päev teemal "Päkapikud piilumas..."

12.detsembril toimus juba teist aastat 6. klasside õpilaste jõululuule päev teemal "Päkapikud piilumas..." Sel aastal võtsime oma koolis vastu viie kooli konkursante: Narva Keeltelütseumist, Narva Kesklinna Gümnaasiumist, 6. Koolist ja Narva Vanalinna Riigikoolist ning muidugi Narva Soldino Gümnaasiumist.

Eelmise aastaga võrreldes olid õpilased paremini ettevalmistatud ja konkurents esikoha pärast väga tihe. Õpilasi ettevalmistanud eesti keele õpetajad olid juba kogemusi saanud. Ka sel aastal olid züriiliikmeteks õpilasi ette valmistanud õpetajad.

Konkursile eelnes väike kontsert, kus esinesid meie kooli õpilased.

Esikoha saavutasid 6.Kooli esinejad Darja Tšernjavina ja Jelizaveta Pankova; Jana Shevyakova (Keeltelütseum), Anna Šljapnikova (Narva Vanalinna Riigikool). Anna Koponeva(Narva Keeltelütseum), Darja Prokofjeva (Narva SoldinoGümnaasium, õp M.Lugina) ja Anastassia Nefjodova (Narva Soldino Gümnaasium, õp Tatjana Okuneva).

Täname õpilasi ja õpetajaid, kes soovisid osaleda konkursil!

Suur tänu kõigile, kes aitasid seda üritust läbi viia ja korraldada.

Kauneid pühi ja toredat aastavahetust soovides
Ljudmila Aleksandrova ja Anu Tikerpe

Jõuluvanad pidasid Narvas festivali

17 декабря В Astri Keskus и Fama Keskus ученики 2.D и 3.А классов вместе с классными руководителями Оксаной Гуковой и Татьяной Советной участвовали в фестивале Санта Клаусов, Дедов Морозов и Йыулувана.

Статья и фото на "delfi.ee":
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-nashestvie-dedov-morozov-jyuluvana-i-santa-klausov-v-narve-prohodit-mezhdunarodnyj-festival-santafest?id=76632366

Статья и фото на "err.ee":
http://rus.err.ee/v/virumaa/f6c9e47d-502f-4e13-8a0e-e293af9fa487/galerii-jouluvanad-pidasid-narvas-festivali

 

Городской конкурс "Нарва - осенняя столица Эстонии"

Видеоролик учеников 12А класса Яны Сироткиной и Ильи Зайцева стал победителем городского конкурса "Нарва - осенняя столица Эстонии"!

 

 

 

 

Olga Nagibina, klassijuhataja

Тематический день секции эстонского языка и секции классов погружения

14 декабря у секции эстонского языка и секции классов погружения был тематический день. Во всех 5ых классах проходили уроки, посвящённые теме "Рождество". Все учителя в этот день затрагивали тему через свой предмет. Педагоги составили вопросы. В конце учебного дня в каждом классе была проведена викторина в электронной среде kahoot.

Большое спасибо всем учителям за участие.

D.Jankovskaja ja T.Okuneva

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ›
‹  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  ›
‹  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  ›
‹  72  73  74  75  76  77  78  »

 

Flag counter


flags.es

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva