UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
Õpetajate päev Narva Soldino Gümnaasiumis

    

25.10 digiõhtu keskkoolitüdrukutele Narva kolledžis ()

    

3.oktoobril alustab oma tööd koolieelikute kool.
Tunnid toimuvad neljapäeviti algusega kell 17.00.
Tunnid lõpevad kell 18.00
 ()

Koolieelikute lapsevanematele INFO

    

Teaduskooli kodulehelt leiate järgmise õppeaasta võistluskalendri:
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender 

    

     Kalendrit avama          

 

 

    

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      
Jätkusuutliku arengu komisjoni veebilehekülg 
Ettevõtlikkuse komisjoni veebilehekülg 
Digi komisjoni veebilehekülg 
Gümnaasiumi Spordi veebilehekülg 
Liikluskasvatuse veebilehekülg 
Fotogalerii 
Uus Video 

T e r e   t u l e m a s t  !

 

 Järelevalve

 Üldinfo

 Õppe- ja kasvatusprotsess

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 

O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

Занятие учащихся в детском саду "Пингвин" в рамках месяца LAK обучения.

В рамках месяца LAK обучения прошло интересное занятие учащихся 1-3 классов языкового погружения в детском саду "Пингвин". Школьники рассказывали малышам об Эстонии, играли с ними в эстонские народные игры, мастерили все вместе. Очень хороший опыт как для наших, так и для дошкольников. Мы услышали много приятных слов и готовы продолжить многолетнее сотрудничество с детскими садами города. Спасибо Ларисе Степановой, Екатерине Кравченко и Татьяне Подповедкиной за организацию и проведение мероприятия.

Tatjana Podpovedkina

Mängides õppima

24.04.2018.a. osalesid Narva koolide keelekümblusklasside õpilased esmakordselt ajaloolises e-viktoriinis "Keskaegne linn". Kokku võtsid osa 4 kooli: Narva Vanalinna Riigikool, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium ning meiega liitus Sinimäe Põhikool. Kokku osales 23 õpilast.

Lastel oli võimalus omast koolist lahkumata vastata 40-le küsimustele. Vastamise aeg oli piiratud ühe tunniga. Viktoriinis olid nii valikvastustega kui ka avatud küsimused. Lisaallikate kasutamine ei olnud keelatud, kuid laste enda sõnade järgi ei jäänud selleks aega. Vastamise aeg oli tähtis ka tulemuste arvestamisel.

Meeldivaks osutas see, et võitajad olid erinevatest koolidest:
I koha saavutas Karin-Annika Luga Kesklinna Gümnaasiumist,
II koha – Daniil Svetlanov, Narva Soldino Gümnaasiumist,
III koha – Jekaterina Marova, Narva Vanalinna Riigikoolist.

Kõik osalejad said väikeseid auhindu.

Õpilaste ja õpetajate poolt saadud tagasiside näitas, et selline võistluse vorm on väga mugav ja huvipakkuv. Kahjuks ei ole tihti võimalik külastada teisi koole võistlusel osalemiseks ning e-viktoriini vorm annab rohkem võimalusi võistlusteks koolide vahel. E-viktoriin annab ka võimalust osaleda suuremale arvule õpilastele ning tulemuste tootlemine on kiirem ja lihtsam. Õpetajad märkasid, et see toetab ka meie laste digioskuse arendamist.

Korraldajad tänavad Narva Soldino Gümnaasiumi direktorit Ljubov Fomina ürituse toetamise eest ning meie gümnaasiumi IT- spetsialisti Aleksandr Mištšenko tehnilise abi eest.

E-viktoriini korraldajad:
Tatjana Sile, ajalooõpetaja
Natalia Birsanova, ajalooõpetaja ning MÜ juht

Гимназисты в гостях у TAREKE

В апреле Марина Латова и Наталья Семёнова - две 11-классницы гимназии Солдино пришли в гости в группу частичного погружения в эстонский язык детского сада TAREKE.

Девочки самостоятельно сделали электронные учебные пособия (презентации) и провели познавательные занятия "Времена года" с детьми на русском и эстонском языках.

Познакомтесь с учебными пособиями гимназистов по ссылке:
ВЕСНА  ЛЕТО  ОСЕНЬ  СЕКРЕТЫ ВОДЫ  КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

Елена Бочкова

Конференция в Вара

26 апреля в Вараском центре волости Pepsiääre прошел День совместной работы для учителей, молодежных работников, родителей и молодежи. А всего в конференции приняли участие более 70 человек.

Учительский коллектив представляла Валерия Алексеева с докладом "Неформальное обучение в НСГ в рамках школы ЮНЕСКО". А ученики гимназии Анна Башкирова и Вадим Марков представили свою практическую работу, руководителем которой является Ирина Бахрамова. Члены команды рассказали как был организован "Soldino Arvamusfestival", прошедший в январе этого года в гимназии.

Также с докладом выступили: молодежный работник организации Noored Toredate Mõtetega - Лиис Каас на тему "Связь неформального обучения с работой школы" и представители из организации Eesti Noorteühenduste Liit на тему вовлеченность молодежи.

После всех докладов у всех участников была возможность посетить рабочие комнаты, одну из которых провели представители нашей школы.

Надо отметить, что день был продуктивным, наполнен разными идеями и опытом. Участникам конференции презентация нашей школы понравилась больше всего.

Валерия Алексеева, Анна Башкирова, Вадим Марков.

Дистанционно – это современно

30 апреля 2018 года в Нарвской Солдинаской гимназии проходит день цифрового обучения. В этот день ребята остаются дома и учится самостоятельно. Задания для всех классов на этот день находятся на сайте
https://sites.google.com/view/digioppepaev2/.

Удачного, интересного и познавательного вам
Дня дигитального обучения!

Татьяна Фёдорова
Руководитель Дигитального комитета
Комиссии ЮНЕСКО

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ›
‹  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  ›
‹  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  ›
‹  72  73  74  75  76  77  78  79  »

 

Flag counter


flags.es

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva