UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   
 
 Uudised
ÜLDINFO SAAVUTUSED VASTUVÕTT KOOLIEELIKUTELE
Kontaktandmed
Täitmata ametikohad
Õpilaskohtade arv
Päevakava
Keelekümblus
Meie koolilõpetajad
Gümnaasiumi ajalugu
Kasulikud lingid
Medaliga autasustatud
Meie saavutused
Robootikaringi blogi
Gümnaasiumi spordielu
Tantsustuudio
Kooliolümpiamängud
Gümnaasiumi vilistlased
Tere tulemast !
Kooliekskursioon
Vastuvõtu kord
Avalduste vormid
Taotlus vastuvõtmiseks
Koolieelikute kooli blogi
Vastuvõtu dokumendid
Rajaleidja
 
ÕPPE- ja
KASVATUSPROTSESS
ÕPILASELE LAPSEVANEMALE ÕPETAJALE
Õppetoolid ja suunad
Õppeprotsessi plaanid
Hindamine
Konsultatsioonid
Uurimis- ja loovtööd
Õpilasesindus
Huviringid
Eksamid
Söökla
Leiud
Põhikooli- ja gümn. seadus
Avalduste vormid
Isikuandmete töötlemine
Koolivälistest üritustest osavõtt
Testimine
Riiklikud aineolümpiaadid
Töö andekate lastega
Aruanded
Arenguvestlused
Plangid
Korrapidamisgraafik
 
DOKUMENDID PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ
HUVIGRUPPIDEGA
RESSURSSIDE
JUHTIMINE
Põhimäärus
Arengukava
Õppekava
Kodukord
Üldtöökontroll
Korrad ja eeskirjad
Isikuandmete töötlemine
Õpetajate tööaeg
Töö lisatasustamine
Pedagoogide tunnustamine
Dokumendid
Nõustamine
Õppenõukogu
Hoolekogu
Partnerid
Lasteasutused
Koostöö planeerimine
Õpikeskkonna turvalisus
Projektid
Hanked
Asjaajamiskord
Renoveerimine 2004-2021


UNESCO komitee
JARELEVALVE

 O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

(1) (1) (1) (4) Kõik
sündmused


Rahvusvahelised robototehnika võistlused "Start tulevikku" Ida-Virumaa Puškini konkurss "Olen jälle teie oma, oh noored sõbrad!" Linnaolümpiaad inglise keeles Jõululuuletuste linnakonkurss "Päkapikke piilumas"

  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee